Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Πανελλήνιες 2019 -Τα θέματα της Ιστορίας

Σχολιάζει η Αγγελική Σβεντζούρη, φιλόλογος του φροντιστηρίου ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ


Τα θέματα κάλυπταν όλη την ύλη και απαιτούσαν τόσο καλή προετοιμασία όσο και κριτική ικανότητα από τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα :
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α 1. Αναμενόμενοι και σαφείς ορισμοί.
Α 2. Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ χωρίς καμία ...
δυσκολία.
Β 1 – Β 2. Βατές αλλά η διατύπωση του Β 1 απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Γ 1. Η πρώτη πηγή αφορούσε στο Κρητικό ζήτημα με τρία εύληπτα παραθέματα μικρής έκτασης.
Δ 1. Η δεύτερη πηγή αφορούσε στο οδικό δίκτυο του 19 ου αιώνα και απαιτούσε κριτική ικανότητα από τους μαθητές.