Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

"Συρρίκνωση" του τομέα της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο δείχνουν τα στοιχεία για το 2018

Συρρίκνωση του τομέα της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο παρουσιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2018 σε σχέση με το 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα ο αριθμός των χοίρων το 2017 ανήλθε σε 135.275 και το 2018 αυτός μειώθηκε σε 131.00 (δεδομένου μάλιστα ότι η χοιροτροφία αποτελεί ένα από τα ...
ισχυρά "χαρτιά" του πρωτογενούς τομέα στην Ήπειρο. Μείωση παρουσίασαν και τα αιγοειδή τα οποία το 2017 ήταν 180.430 και το 2018 ανήλθαν σε 166.912. Επίσης ο πληθυσμός των προβάτων το 2018 μειώθηκε σε 668.777 ζώα όταν το 2017 ήταν 714.532.Πάντως σύμφωνα με το αποτέλεσμα των Ερευνών Ζωϊκού Κεφαλαίου αντίστοιχες μειώσεις καταγράφηκαν σε όλη την χώρα σε ότι αφορά τον αριθμό των ζώων αλλά και των εκμεταλλεύσεων.