Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ- Σε 19 επι συνόλου 24 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2.038 56,05% 35,24% 20,81%

2. ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1.598 43,95% 23,37% 20,58%