Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ- Σε 16 επι συνόλου 24 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
1.843 58,16% 35,24% 22,92%

2. ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1.326 41,84% 23,37% 18,47%