Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ- Σε 158 επι συνόλου 161 Εκλ. Τμημάτων

Νέος δήμαρχος ο Μ.Ελισάφ

1. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του ΣΙΕΜΟΥ
17.352 50,31%

2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17.136 49,69%