Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Σε 156 επι συνόλου 161 Εκλ. Τμημάτων

1. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του ΣΙΕΜΟΥ
17.032 50,09% 23,74% 26,35%

2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16.971 49,91% 30,62% 19,29%