Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ- Σε 15 επι συνόλου 161 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1.221 50,50% 30,62% 19,88%
2. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του...
ΣΙΕΜΟΥ
1.197 49,50% 23,74% 25,76%