Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ- Σε 117 επι συνόλου 161 Εκλ. Τμημάτων

1. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του ΣΙΕΜΟΥ
12.651 50,60% 23,74% 26,86%

2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12.349 49,40% 30,62% 18,78%