Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Τι περιλαμβάνει η έγκριση πρότασης για τη δημιουργία OPEN MALL στην Πρέβεζα

Παρεμβάσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά υποδομές του Δήμου Πρέβεζας αλλά θα δώσουν και τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις της πόλης να λάβουν χρηματοδότηση για να εξωραΐσουν τις προσόψεις των καταστημάτων τους περιλαμβάνει η εγκεκριμένη πλέον από το Υπουργείο Οικονομικών πρότασης δημιουργίας OPEN MALL, στην Πρέβεζα στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος :«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η αρτιότητα του φακέλου όπως αυτός υποβλήθηκε από το...
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας είχε αποτέλεσμα την υψηλή αξιολόγηση και έγκριση της πρότασης. Συγκεκριμένα στον πίνακα η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Πρέβεζας βρίσκεται στην 19η θέση με 60 βαθμούς (όσους και οι Δήμοι που κατέλαβαν τις θέσεις 17 και 18 σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης) μεταξύ των 56 προτάσεων που εγκρίθηκαν συνολικά. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Πρέβεζα είναι 1.762.880,00 €. Ως δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Πρέβεζας με 1.495.000,00 € ( με ανώτατο όριο απορρόφησης έως 1.500.000 € ) και συνδικαιούχος το Επιμελητήριο Πρέβεζας με 267.880,00 € ( με ανώτατο όριο απορρόφησης έως 400.000,00€) που αφορά και θα χρησιμοποιηθεί για
1.Χώρους ψυχαγωγίας: Εκσυγχρονισμός κινηματογράφου, με την προμήθεια νέας ψηφιακής συσκευής και εξοπλισμού, ανακατασκευή παιδικής χαράς και προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς κατάλληλα για ΑΜΕΑ έναντι κηποθεάτρου, δημιουργία ανοιχτού γυμναστηρίου έναντι κηποθεάτρου.
2. Χώρους ανάπαυσης και χαλάρωσης: Δημιουργία χώρων με πράσινο και κατάλληλο φωτισμό, παρτέρια, παγκάκια στον πεζόδρομο της αγοράς .
3. Ενέργειες προσβασιμότητας: Δημιουργία υποδομών για εύκολη πρόσβαση όπως: (α) Ποδηλατοδρόμοι στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργία σταθμού ποδηλάτων και προμήθεια ποδηλάτων, (β) Προμήθεια minibus 14 και minibus 20 θέσεων .
4.Χρήση τεχνολογίας: Προμήθεια έξυπνων πινακίδων για ενημέρωση του κοινού μέσω εφαρμογών, στις εισόδους του πεζόδρομου της αγοράς , στην παραλία θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων. Η κύρια οδός παρέμβασης είναι η οδός Εθνικής Αντίστασης μήκους 450μ. και οι κάθετοι οδοί.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της Κεντρικής αγοράς της Πρέβεζας. Τοποθετώντας σταθμούς ποδηλάτων και με τη λειτουργία minibus συνδέοντας την περιοχή παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου με τους χώρους ψυχαγωγίας, δημιουργώντας ένα ενιαίο χώρο αγορών και ψυχαγωγίας, εφαρμόζοντας τις Αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Πρέβεζας. Το σύνολο των επεμβάσεων (φωτισμός, κάδοι, πάρκα, παρεμβάσεις στα εμπορικά καταστήματα κ.α. )συνθέτουν ένα σύγχρονο ΑΚΕ (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου) .