Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ- Τον Ιούνιο ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σπύρου Κωνσταντόπουλου Πρόεδρου ΦοΔΣΑ Νομού Ιωαννίνων, κατασκευάζονται και ολοκληρώνονται οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Νομό Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα : Οι ΣΜΑ Ζίτσας και Μετσόβου έχουν ολοκληρωθεί. Ο ΣΜΑ Ιωαννίνων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα....
και του Πωγωνίου, μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Η ολοκλήρωση και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης του Νομού Ιωαννίνων αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αναγκαία για την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) αλλά και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου με οφέλη επίσης όπως η μείωση κόστους και τελών που θα μετακυλήσει στους πολίτες.