Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Τα τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Ζίτσας

1. ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 5.694 48,93%

2. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...
ΣΤΑΥΡΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 4.587 39,42%

3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.057 9,08%

4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΖΙΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 298 2,56%