Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Τα τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Μετσόβου

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 2.134 35,24%

2. ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.415 23,37%

3. ΜΕΤΣΟΒΟΝ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.340 22,13%

4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον τόπο μας ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.167 19,27%