Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Ανοικτό το σύστημα για τις βιολογικές καλλιέργειες

Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώνει οτι το πληροφοριακό Σύστημα για τις ανακλήσεις – τροποποιήσεις ενταγμένων ...
πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» θα παραμείνει ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 27η Μαΐου 2019 και ώρα 23:59:59, κατόπιν υποβολής προς την υπηρεσία μας πολλών αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας υποβολής σχετικών αιτημάτων.