Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Διαμαρτυρία για τις εξορύξεις πετρελαίου στην Ήπειρο

Αυτή την ώρα ομάδες γυναικών διαμαρτύρονται για τις εξορύξεις πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου"Δεν θα μας ...
φιμωσει κάνεις" και "Σώστε την Ήπειρο",είναι τα σύνθηματα τους...