Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Η κτηματογράφηση καθυστερεί την ολοκλήρωση της μελέτης για το έργο ύδρευσης Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας

Νέα παράταση μέχρι το τέλος του έτους

Την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο "Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας- Λευκάδας προμελέτες και οριστικές μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων" αποφάσισε ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών,Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. Η τελευταία παράταση λήγει αύριο 31/5/2019 ωστόσο με δεδομένο ότι απομένει η σύνταξη και...
ολοκλήρωση της μελέτης κτηματογράφησης στις εκτάσεις κατάληψης των μελετούμενων έργων και κατά συνέπεια δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και των μελετών κτηματογράφησης εγκρίνεται χορήγηση παράτασης μέχρι 31/12/2019 για την συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος. Το έργο ύδρευσης θα επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο δίκτυο της Πρέβεζας, της Άρτας, της Λευκάδας κι ενός τμήματος της Αιτωλοακαρνανίας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υποδομών του.