Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Με την προμήθεια των απαραίτητων δομικών υλικών συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης

Συνεχίζονται οι εργασίες προστασίας-συντήρησης και αποκατάστασης του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης (β' φάση) και αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια απαραίτητων αδρανών υλικών στερεώσεων και ειδικών δομικών υλικών. Στόχος είναι η μέγιστη προστασία του Μνημείου καθώς η διευκόλυνση της επισκεψιμότητας για τους επισκέπτες κι αυτό θα επιτευχθεί με την διαμόρφωση ειδικών ...
διαδρόμων .Οι παρεμβάσεις στο Μνημείο (που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ) αποκαλύπτουν το μεγαλείο ενός από τα μεγαλύτερα αρχαία γνωστά αρχαία θέατρα του ελλαδικού χώρου και από τα λίγα αμιγώς ρωμαϊκά.Έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης ετοιμόρροπων τμημάτων του (Σκηνή, αναλήμματα, περιμετρικός τοίχος και στοά, είσοδοι και κοίλο) καθώς και διαμορφώσεις (διάδρομοι του κοίλου) και εργασίες ανάδειξης προκειμένου το μνημείο να καταστεί αναγνώσιμο και επισκέψιμο για το κοινό περιλαμβάνονται στο έργο το οποίο αναμένεται να προβάλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του εν λόγω μνημείου, να ενισχύσει την αναγνωσιμότητα του και να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών επίσκεψης.Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η σύνδεσή του μνημείου με ένα, υπό διαμόρφωση, δίκτυο επισκέψιμων αρχαιολογικών πυρήνων του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, αλλά και των υπόλοιπων αρχαιολογικών χώρων – θεάτρων, στο πλαίσιο της "Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου".