Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ- Προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ

Προκηρύχθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., έπειτα από την έγκριση του Υπουργείου Υγείας, σε συνέχεια αιτήματος μας, ήτοι: 1. Μία...
(1) θέση Δ/ντή Ακτινοδιαγνωστικής 2. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Οφθαλμολογίας και 3. Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Παθολογίας Οι εν λόγω ιατροί θα στελεχώσουν περαιτέρω τα αντίστοιχα Τμήματα, με αποτέλεσμα να παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 11/6/2019 έως 1/7/2019 . Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών www.gnfiliaton.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα .