Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ-Σε 66 επι συνόλου 69 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 5.549 49,05%

2. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ..
ΣΤΑΥΡΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 4.446 39,30%

3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.026 9,07%

4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΖΙΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 291 2,57%