Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- Σε 65 επι συνόλου 66 Εκλ. Τμημάτων

 1. ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 7.777 53,23%

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 4.914 33,64%

3. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.349 9,23%

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 569 3,89%