Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ- Σε 41 επι συνόλου 46 Εκλ. Τμημάτων

1. ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 2.366 30,43%

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜ.Ο.Σ.) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.969 25,32%

3. 1 ΜΕΛΛΟΝ Ανάπτυξης και Ελπίδας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.742 22,41%

4. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.227 15,78%

5. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 471 6,06%