Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ- Σε 41 επι συνόλου 45 Εκλ. Τμημάτων

1. Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΖΗΣΗ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.845 37,99%

2. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.610 33,15%

3. Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.126 23,19%

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 275 5,66%