Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Σε 23 επι συνόλου 24 Εκλ. Τμημάτων 95,83%

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 2.013 34,70%

2. ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.342 23,13%

3. ΜΕΤΣΟΒΟΝ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.320 22,75%

4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον τόπο μας ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 1.126 19,41%