Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Πιστώνεται η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους

Πιστώνεται σήμερα η 13η σύνταξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Εργασίας. Το μεικτό ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση τη μηνιαία κύρια σύνταξη ως εξής: α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε...
ποσοστό 70%. γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%. δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%. Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.