Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

O Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων γνωστοποιεί...

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, γνωστοποιεί ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την πορεία της δράσης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την περιοχή ...
της λίμνης Παμβώτιδας», μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του, ανοίγοντας την καρτέλα Έργα/Προγράμματα και να δουν όλο το υλικό που αφορά τη δράση αυτή. Μπορείτε να στέλνετε παρατηρήσεις επί του σχετικού στο e-mail του Φορέα.