Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

ΑΡΤΑ- Εκτός του δημοτικού συνδυασμού «Αρτινών Συνεργασία» η Φωτείνη Μπούκα και Δημήτριος Τζιομάκης

Εκτός του δημοτικού συνδυασμού «Αρτινών Συνεργασία» τίθενται με απόφαση που υπογράφεται από τα αιρετά μέλη του συνδυασμού (βάσει της διάταξης του άρθρου 79 παρ 2 του ν.3852/2010) η Φωτεινή Μπούκα, Πρόεδρος της Δ.Ε. Αρταίων και ο Δημήτριος Τζιομάκης, Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαβριάς. Οι λόγοι της διαγραφής τους είναι, γιατί ....
κατά την επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού «Πολίτες με Όραμα» με επικεφαλής τον ανεξαρτητοποιηθέντα από την Δημοτική Παράταξη «Αρτινών ΣυνΕργασία» Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Μπαλάγκα, που πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 στο Επιμελητήριο Άρτας, ανακοινώθηκε ότι μετέχουν ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στον συνδυασμό «Πολίτες με Όραμα». Θα έπρεπε για λόγους ευθιξίας και δεοντολογίας να είχαν ανεξαρτητοποιηθεί πριν την επίσημη ανακοίνωσή τους από άλλον συνδυασμό και όχι να χρησιμοποιούν τη θεσμική ιδιότητά τους που κατέλαβαν ως μέλη του συνδυασμού μας «Αρτινών Συνεργασία», μέσω του οποίου εξελέγησαν και αναδείχθηκαν.