Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

ΑΡΤΑ-Και ο Δήμος Νικ. Σκουφά στον κατάλογο για παιδικές χαρέ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε έξι Δήμους της χώρας για την αναβάθμιση 37 δημοτικών σταθμών και την εναρμόνισή τους στις...
τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας.Ανάμεσα στους έξι συγκαταλέγεται και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά Άρτας, στον οποίο διατίθενται 150.000 ευρώ.