Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η ΤΟΥΟΤΑ Πόδας, ζητά προσωπικό

Η ΤΟΥΟΤΑ Πόδας στα Ιωάννινα ζητά προσωπικό για στελέχωση των τμημάτων πωλήσεων και συνεργείου. Πιο συγκεκριμένα ζητά για μόνιμη απασχόληση:

1. Σύμβουλο Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώση...
αγγλικών(δεν απαιτείται πτυχίο), επικοινωνιακό άτομο με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις θα εκτιμηθεί.

. Μηχανικό αυτοκινήτων
Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο θα εκτιμηθεί.Παρέχονται πλήρης απασχόληση αορίστου χρόνου, προοπτικές εξέλιξης,ικανοποιητικά πακέτα αποδοχών, bonus πωλήσεων κ.α.
Αποστολή βιογραφικών ηλεκτρονικά στο email v.tzortzis@toyotapodas.gr με
θέμα τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.
https://podas.toyota.gr/