Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΡΔΙΚΟΣ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Προς διευκρίνιση της αλήθειας και σε απάντηση των δηλώσεων του Δημάρχου κ.  Πλιάκου:  Χαιρετίζουμε την υποβολή πρότασης για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο  Ζίτσας, ως ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση του σχεδιασμού διαχείρισης των  στερεών αποβλήτων στην περιοχή.  Προς διευκρίνιση της αλήθειας υπενθυμίζουμε ότι η...
τεχνική μελέτη έχει εκπονηθεί  από την Περιφέρεια Ηπείρου και έχει παραδοθεί στο Δήμο Ζίτσας από τις 20 Ιουνίου  2018, όπως εξάλλου βεβαιώνουν και τα σχετικά δελτία Τύπου, τα οποία είναι  αναρτημένα στις επίσημες ιστοσελίδες των δυο φορέων.  Η δημιουργία πράσινου σημείου αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδιασμού για τη  διαχείριση απορριμμάτων και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση σημαντικές  δράσεις που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης  απορριμμάτων και για τις οποίες δεν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες : τη διαλογή  των απορριμμάτων στην πηγή, τη συγκέντρωση και διαχείριση πράσινων  αποβλήτων, την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των δημοτών.  Όσον αφορά τις δηλώσεις του Δημάρχου για την από 26/3/2019 ανακοίνωση μας,  καλό θα ήταν να παραθέσει στοιχεία και επιχειρήματα και όχι απαράδεκτους  ισχυρισμούς περί ψεμάτων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ανακοίνωση έχουν  αντληθεί από το Περιφερειακό και Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.  Συνιστούμε ψυχραιμία, λιγότερη έπαρση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την  ενημέρωση δημοτικών συμβούλων και δημοτών.