Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Ενεργειακή αναβάθμιση τα κολυμβητήρια Ιωαννίνων και Άρτας

Στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης εντάσσονται το κολυμβητήριο Άρτας και το κλειστό κολυμβητήριο Ιωαννίνων, μετά την έγκριση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την ειδική γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, Ευγενία Φωτονιάτα. Το δημοτικό κολυμβητήριο Άρτας χρηματοδοτείται με ένα...
εκατομμύριο και το αντίστοιχο των Ιωαννίνων με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό πάνω από 30%. Η εξοικονόμηση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει ώστε το κολυμβητήριο Άρτας να πάψει να είναι κλειστό για πέντε μήνες το χρόνο.