Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ- Νέα υποβολή πρότασης για Μαρτυρικά Χωριά

Με το υπ΄αριθμ. 29/12-3-2019 Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίστηκαν ως Μαρτυρικά Χωριά στο Δήμο Ζαγορίου οι Τοπικές Κοινότητες Βοβούσας, Ηλιοχωρίου και Λεπτοκαρυάς και συνολικά ανέρχονται, πλέον, σε 15 μαζί με τα 12 που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 279/2016 ομόφωνη απόφασή του είχε προτείνει προς το Υπουργείο Εσωτερικών να χαρακτηριστούν ως Μαρτυρικά Χωριά και οι παρακάτω οκτώ Τοπικές Κοινότητες ...
του Δήμου Ζαγορίου: Καστανώνας, Ανθρακίτης, Καρυές, Δεμάτι, Πέτρα, Φραγκάδες, Λάϊστα και Βρυσοχώρι.
Προφανώς, η αρμόδια Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου, έλαβε υπόψη της αυστηρότερα κριτήρια σε σχέση με το παρελθόν και αναγνώρισε μόνο τρεις από τις έντεκα προταθείσες, παρόλο που και σε αυτές υπήρξαν θύματα και μεγάλες καταστροφές από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένοντας στην αρχική πρότασή του αποφάσισε ομόφωνα να επαναφέρει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με πρόσθετα στοιχεία και για τις οκτώ Τοπικές Κοινότητες που δεν έτυχαν αναγνώρισης.