Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το σακχαρώδη διαβήτη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΕΔΕ] διοργανώνει σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του. Ο ....
Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας και ο επιπολασμός του σήμερα εκτιμάται στη χώρα μας ότι έχει υπερβεί το 10%. Επιπλέον σήμερα η θεραπεία του ΣΔ είναι πολυπαραγοντική και σύνθετη και απαιτεί συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Γιατρών, για την απόκτηση των σύγχρονων γνώσεων επί των διαρκώς ανανεωμένων εξελίξεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στα οποία θα συζητηθούν με πρακτικό πνεύμα οι σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν τη διάγνωση, τις θεραπευτικές επιλογές, τη διατροφή καθώς και τις οξείες και χρόνιες επιπλοκές του Διαβήτη, μεταφέροντας τη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση στη συνήθη κλινική πράκξη. Φυσικά θα υπάρχει επαρκής χρόνος συζήτησης με το ακροατήριο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των θεραπευτικών διλημμάτων. Το πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το 2019 θα πραγματοποιηθεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 13 Απριλίου 2019, στο Ξενοδοχείο DU LAC.