Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ- Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δάσος της πόλης

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δάσος της πόλης της Φιλιππιάδας» , προϋπολογισμού 24.800ευρώ. Οι εργασίες εκτελούνται από συνεργεία του αναδόχου...
και αφορούν στον καθαρισμό δασικής επιφάνειας από την υποβλάστηση, αποκλάδωση, απορρίμματα παρόδιας βλάστησης και μεταφορά υπολειμμάτων εκτός του δάσους στο Δάσος Φιλιππιαδας. Το βάθος επέμβασης θα είναι έως 5 μέτρα από την άκρη του οδοστρώματος.