Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή Γραμματέα

Την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 2.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή Γραμματέα Περιφερειακού...
Συμβουλίου Ηπείρου, λόγω ανεξαρτητοποίησης του μέλους, που κατείχε τη θέση»