Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Έφτασε στην περιφέρεια Ηπείρου το απαιτούμενο υλικό για την διεξαγωγή των εκλογών

Έφτασε στην περιφέρεια Ηπείρου το απαιτούμενο υλικό για την διεξαγωγή των εκλογών.Το υλικό που έχει φτάσει στην περιφέρεια Ηπείρου είναι στο ισόγειο του Διοικητηρίου και ...
αναμένεται να διανεμηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.