Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΓΟΛΟΣ- Αντιπροσωπεία του Συνδυασμού στο συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στην Αθήνα την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 οι εργασίες του Συνεδρίου για τις «Έξυπνες Πόλεις» (SmartCities), τις οποίες παρακολούθησε αντιπροσωπεία του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία. Οι εισηγήσεις που....
παρουσιάστηκαν αφορούσαν: α) Στην ανάλυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων «έξυπνης αστικής ανάπτυξης», είτε από μεμονωμένους Δήμους, είτε μέσω συνεργιών Ο.Τ.Α. β) Στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών της πληροφορικής, της επικοινωνίας και του διαδικτύου, για την αναβάθμιση της αποτελεσματικής – αποδοτικής και διαφανούς λειτουργίας των δημοτικών δομών και φορέων, καθώς και για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες, γ)Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών. δ) Στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και εργαλείων για την διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, ε) Στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης ενός Δήμου. Μεταξύ των εισηγητών από χώρες της Ε.Ε. ήταν και οι Δήμοι Παρισίων, Μάντσεστερ, Μαδρίτης. Από την Ελλάδα παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές των Δήμων Αθηναίων, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Αλίμου, Ηρακλείου, Τρικκαίων και Κοζάνης. Φυσικά, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ήταν απών από αυτή την εκδήλωση, αφού οι δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής στο συγκεκριμένο τομέα ήταν επί μια πενταετία ανύπαρκτες.
Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή με την παντελή απουσία εκπροσώπων της από τις εργασίες του Συνεδρίου, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι αδιαφορεί πλήρως για την υλοποίηση δράσεων που θα ωφελήσουν τους δημότες, τους επιχειρηματίες, τους επισκέπτες, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου. Αλήθεια, μετά από αυτές τις απογοητευτικές επιδόσεις, τι μπορεί να υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή για την επόμενη δημοτική περίοδο και πόσο αυτές οι υποσχέσεις μπορούν να γίνουν πιστευτές από τους δημότες;
Ο συνδυασμός Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία, ως επόμενη Δημοτική Αρχή, συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά του – το οποίο θα δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα – δράσεις, παρεμβάσεις και έργα «έξυπνης αστικής ανάπτυξης» και ενσωμάτωσης ψηφιακών εφαρμογών, που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους δημότες, επισκέπτες και επιχειρηματίες, στην εξοικονόμηση πόρων και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Δράσεις που εφαρμόζονται με επιτυχία από άλλους Δήμους με παρόμοια χαρακτηριστικά με το Δήμο Ηγουμενίτσας, που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο Συνέδριο και έτυχαν της ευρύτατης αποδοχής από τους συμμετέχοντες. Με τις δράσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες συνιστώσες του προγράμματος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας, και με τη στήριξη των πολιτών στις εκλογές του Μαΐου, θα επιτευχθεί η αναγκαία επανεκκίνηση που χρειάζεται για την αλλαγή σελίδας στο Δήμο Ηγουμενίτσας.