Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Αγροτικοί δρόμοι σε Σινώπη- Ωρωπό του Δήμου Πρέβεζας

Δύο έργα αγροτικής οδοποιίας μπαίνουν σε τροχιά δημοπράτησης από το Δήμο Πρέβεζας, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του «Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020» διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τα σχέδια διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξής τους. Πρόκειται για τα έργα:

• «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Νέας Σινώπης», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ
• «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Νέου Ωρωπού», προϋπολογισμού 157.500 ευρώ
Τα έργα είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.