Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

ΑΡΤΑ- Πρόσβαση κατοίκων περιοχών του Δήμου στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει ότι ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης ....
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018). Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αρταίων: Από τη Δ.Ε. Ξηροβουνίου Αμμότοπος  Δαφνωτή Καθαροβούνιον  Κάρδαμος  Περδικάριον  Προφήτης Ηλίας  Τσιαπαλαίικα  Φανερωμένη  Φράξος
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e-mail) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 19 Μαρτίου στα ΚΕΠ του Δήμου Αρταίων προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επικοινωνία με τα ΚΕΠ Δήμου Αρταίων  ΚΕΠ Καραϊσκάκη (Ψαροπλιά) (τηλ: 2681362501-06 & 2681021516-17). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων.