Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών για το τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σχολή Πρέβεζας).Με τον κανονισμό, τον οποίο υπογράφει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ...
πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Λογιστικής και Xρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε θεματικές περιοχές που εμπίπτουν στα γνωστικά/ερευνητικά πεδία του Τμήματος.