Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ- Για την πρόβλεψη του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που συζητείται στην Ολομέλεια

Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουν την πρόβλεψη του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για την εξαίρεση του σχιστολιθικού πετρελαίου και του σχιστολιθικού αερίου από τον ορισμό των «υδρογονανθράκων» στο σχετικό Νόμο 2289/1995 που ρυθμίζει την «αναζήτηση, έρευνα....
και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων» Η πρόταση αυτή είχε υποβληθεί από τους Οικολόγους Πράσινους, και συγκεκριμένα από τον βουλευτή Γιώργο Δημαρά, από πέρυσι, παράλληλα με την ξεκάθαρη διατύπωση της αντίθεσής τους για τις συμβάσεις έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε διάφορες θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της χώρας, ως μία προσπάθεια να αποφευχθεί η μελλοντική εφαρμογή σε περιοχές της χώρας μας η εξορυκτική μέθοδος της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking), αλλά και άλλων μη συμβατικών μεθόδων εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου, τεχνολογιών που έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα υπόγεια νερά και όχι μόνον Παράλληλα, οι Οικολόγοι Πράσινοι, με πρόταση τροπολογίας που κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Γιάννης Τσιρώνης, ζητούν με την ευκαιρία του Νομοσχεδίου, να υπάρξει σαφής πρόβλεψη για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για εξορύξεις στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3937/2011) δεν απαγορεύει ρητώς την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ενώ απαγορεύει την «εγκατάσταση δραστηριοτήτων και έργων ιδιαιτέρως υψηλής όχλησης και Seveso», οι οποίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων (παρουσία επικίνδυνων τοξικών ουσιών, επικίνδυνες εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος κλπ). Ως προς τις αλλαγές του νομικού πλαισίου για την χρήση της γεωθερμίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση και θα δώσει θετικά αποτελέσματα. Χρειάζονται όμως και άλλα πιο τολμηρά βήματα για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις επιπτώσεις τους, βήματα που σε αντίθεση με τις εξορύξεις, θα συνάδουν με την βιώσιμη ανάπτυξη και το πραγματικό συμφέρον της χώρας.