Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Μονάδα κομποστοποίησης στην Άρτα

Έγκριση για δημοπράτηση κατασκευής μονάδας κομποστοποίησης στο Νομό Άρτας έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια του....
προγράμματος Interreg “Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020». Με βάση την προκήρυξη το έργο πρέπει να παραδοθεί σε διάστημα 15 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.