Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Τεχνική εταιρεία ζητάει άτομα για μόνιμη απασχόληση

Τεχνική εταιρεία στα Ιωάννινα  ζητάει για μόνιμη απασχόληση:
α) πτυχιούχο ΤΕΙ με ειδικότητα στα ηλεκτρομηχανολογικά και β) τεχνικό με εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Πληροφορίες στο...
τηλέφωνο 2651085500