Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρεία ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Ο.Ε., ζητά οδηγό-πωλητή

Η εταιρεία ΓΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Ο.Ε., με αντικείμενο τις αντιπροσωπείες ειδών διατροφής, ζητά οδηγό-πωλητή, για την στελέχωση του δικτύου διανομών της. Ο υποψήφιος εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει: απολυτήριο λυκείου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και...
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (Π.Ε.Ι.). Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 26510 57732 (καθημερινές 09:00 – 17:00).