Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Οι νέοι διευθυντές στις ΔΟΥ της Ηπείρου

ΝΕΟΙ διευθυντές στις ΔΟΥ των τεσσάρων νομών της Ηπείρου. Μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τοποθετούνται: Στο νομό Ιωαννίνων ο...
 Φιλάρετος Οικονόμου, στην Άρτα ο Άγγελος Γκίζας, στην Θεσπρωτία ο Μιχάλης Ζύλης και στην Πρέβεζα παραμένει ο Αθανάσιος Τραχανάς.