Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ: Δημιουργία Νέας Δημοτικής Παράταξης


Μετά την πρώτη μας ανοιχτή συγκέντρωση των δημοτών μας στην έδρα του Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα, στις 13/2/2019 την οποία προκάλεσε ομάδα πρωτοβουλίας, διαπιστώθηκε το μεγάλο κενό στην διοίκηση του Δήμου Ζίτσας και αποφασίστηκε η δημιουργία της Νέας Δημοτικής Παράταξης. Η περιφρόνηση του Δημότη και ο πρακτικός αποκλεισμός του σε όλες τις θητείες των Δημοτικών Συμβουλίων που ζήσαμε, από τα μικρά και τα μεγάλα, αλλά και τα καθοριστικά ζητήματα του μέλλοντος, οδήγησαν τους περισσότερους σε...
απογοήτευση και τελικά σε αποχή. Ότι χειρότερο για ένα συμμετοχικό-αυτοδιοικητικό δήμο. Και με αυξανόμενα μελανά σημεία σε όλους τους τομείς. Αυτό επιβάλλεται να αλλάξει! Εδώ και τώρα! Ζητούμε την προοπτική μέλλοντος. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύουμε στις δυνατότητες των συνεργαζόμενων δημοτών. Η διάθεση περισσεύει μαζί με την καθαρή μας πρόθεση. Κρατούμε ψηλά τη διαφάνεια σε όλα, δίνοντας κάθε ευκαιρία ενεργοποίησης στον δημότη. Καλούμε κάθε δημότη με διάθεση συμμετοχής, ιδέες και τεκμηριωμένες προτάσεις σε μια πρωτόγνωρη πορεία με προοπτικές. Μεταξύ άλλων, άξονες στόχευσης αποτελούν και τα ακόλουθα: 1.Η συμμετοχή των νέων στην μελέτη και στον σχεδιασμό του μέλλοντός τους. 2.Ενεργοποίηση και αξιοποίηση του δυναμικού των δημοτών. 3.Ανάδειξη, διατήρηση, αξιοποίηση και προστασία του φυσικού μας πλούτου, της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. 4.Πρόκριση δράσεων που προάγουν τα θέματα περιβάλλοντος, απόρριψη και έλεγχος κάθε αλόγιστης δράσης, που μπορεί να υποβαθμίσει και να υπονομεύσει την λειτουργία της παρθένας φύσης μας και τον φυσικό τρόπο επιβίωσής μας στον τόπο μας.(εξόρυξη υδρογονανθράκων, μονάδες βιοαερίου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ρυπογόνες δραστηριότητες κτλ.) 5.Υπεράσπιση της ιδιότητας όλων, ως δημότες και πολίτες του τόπου. Μετά από επισκέψεις ενημέρωσης στις δημοτικές ενότητες, εκφράστηκε η θετική διάθεση των συνδημοτών μας για συμμετοχή στην νέα τους παράταξη. Στις επόμενες μέρες, μετά από ανακοίνωση θα κληθούν οι δημότες μας σε ανοιχτή συγκέντρωση στην έδρα του Δήμου για την ανάδειξη Γραμματείας, την εκλογή του επικεφαλής της Παράταξης και την ιδρυτική μας διακήρυξη. 15.03.2019

 Για την πρωτοβουλία
 Γεωλδάσης Αθανάσιος 
 Καπλάνης Χρήστος
 Πανταζής Στέφανος