Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εκδηλώσεις ενάντια στις εξορύξεις

Πανελλήνια συνάντηση στα Ιωάννινα οργανώνει στις 13 Μαρτίου η αποκαλούμενη Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις εξορύξεις.Η οργάνωση καλεί άτομα και συλλογικότητες απ` όλη την...
Ελλάδα να έρθουν στα Ιωάννινα και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις κατά των εξορύξεων.