Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Η εταιρία ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε. ζητά άτομα για το τμήμα πωλήσεων στο κατάστημα Ιωαννίνων

Η εταιρία ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε. ζητά άτομα  για το τμήμα πωλήσεων στο κατάστημα Ιωαννίνων. Απαραίτητες προϋποθέσεις, η προϋπηρεσία στις πωλήσεις, καθώς ...
και δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
Πληροφορίες στο τηλ. 26510-94112
Υπεύθυνος   Ανδρέας  Μπότσιος
Ώρες καταστημάτων