Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ- Ενταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης “Κατασκευή γηπέδων 5x5

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης “Κατασκευή γηπέδων 5x5 του Δήμου Νικολάου Σκουφά”, προϋπολογισμού 426.000,00€. Το έργο αφορά την κατασκευή τριών γηπέδων 5x5 στις Τ.Κ. Κομποτίου, Περάνθης....
και Κολομοδίων ,του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η συγκεκριμένη μελέτη που έχει συνταχθεί, περιλαμβάνει την κατασκευή του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων με τις περιμετρικές λωρίδες, την περίφραξή τους, καθώς επίσης και την τοποθέτηση δύο (2) τερμάτων με την απαραίτητη γραμμογράφηση. Τέλος στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια θα διαστρωθεί τεχνητός χλοοτάπητας, ενώ προβλέπεται και ο φωτισμός των γηπέδων με την τοποθέτηση τεσσάρων ιστών φωτισμού στις τέσσερις γωνίες του κάθε γηπέδου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στα μέσα του έτους 2019 και θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 8 μηνών. Παράλληλα , εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου, Δήμου Νικολάου Σκουφά”, προϋπολογισμού 101.000,00€, ενώ από πόρους του Δήμου θα ολοκληρωθεί και το γήπεδο 5x5 στον Άγιο Δημήτριο Πέτα.