Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ- Ολοκλήρωση 2ης Συνάντησης Εργασίας

Ολοκλήρωση 2ης Συνάντησης Εργασίας στο πλαίσιο του έργου E-Parks στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος "Interrreg Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020" Τη 2η Συνάντηση Εργασίας των εταίρων του έργου "E-parks – Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better...
Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas", που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020, διοργάνωσε το Επιμελητήριο Άρτας την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, στο Συνεδριακό κέντρο του Επιμελητήριου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Άρτας, του Πανεπιστημίου της Foggia, του Gargano National Park, του Gargano Reclamation Land Authority και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτελούν και τους εταίρους του έργου. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία για αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία μεταξύ των εταίρων με στόχο την εντατικοποίηση του έργου, που στοχεύει στην ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή. Το Επιμελητήριο ως εταίρος στο έργο "E-parks, θα συμμετέχει σε δράσεις για την ανάπτυξη συστήματος ειδικής Σήμανσης για περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. Οι εμπλεκόμενοι συζήτησαν αναλυτικά τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου, ενώ επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα, ώστε τα θετικά αποτελέσματα να είναι εμφανή στις περιοχές παρέμβασης το συντομότερο δυνατό. Συζητήθηκε επίσης, η επικοινωνιακή πολιτική και οι ενέργειες δημοσιότητας που θα έχουν αποτέλεσμα στην τοπική κοινωνία. Την επόμενη ημέρα, 1η Μαρτίου 2019, οι εταίροι επισκέφθηκαν το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, με τη συνοδεία του ειδικευμένου προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, όπου εξέτασαν εναλλακτικά σημεία ανάδειξης μέσω του έργου. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Γκολομάζος, επισήμανε τα θετικά αποτελέσματα από την ανάπτυξη της Ειδικής Σήμανσης και την τοποθέτηση ειδικών σημείων τουριστικής πληροφόρησης με εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, στα Εθνικά Πάρκα της περιοχής ευθύνης του, σύμφωνα τις σύγχρονες ανάγκες των επισκεπτών και συγκεκριμένα για τις απαιτήσεις για προσβασιμότητα ΑμεΑ και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Το προσεχές διάστημα, το Επιμελητήριο θα συμμετέχει σε εκπαιδευτική συνάντηση σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στην Ισπανία, όπου θα εξεταστούν υλοποιημένες παρεμβάσεις, ενώ θα προβεί σε ανοιχτή συζήτηση με τις επιχειρήσεις – μέλη του για συζήτηση σχετικά με το βιώσιμο τουρισμό στην περιοχή.