Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Το Τζαμί του Ασλάν Πασά το 1930


Σχεδόν 90 χρόνια πίσω μας ταξιδεύει η φωτογραφία που δημοσιεύουμε, η οποία μας παρουσιάζει την καστρούπολη των Ιωαννίνων, όπως ακριβώς ήταν το 1930! Στη φωτογραφία δεσπόζει το τζαμί του Ασλάν Πασά το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο, κατασκευάστηκε το 1618 και σήμερα φιλοξενεί το ...
Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο ομώνυμος Τουρμπές (Μαυσωλείο), ο Μεντρεσές (ιεροδιδασκαλείο) και τα Μαγειρεία (εστία) του μουσείου, ενώ χαρακτηριστικά είναι τα σπίτια της εποχής στην πολιτεία του κάστρου.