Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-SOS "εκπέμπει" ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά για την μείωση των υδρόβιων πουλιών στις προστατευόμενες περιοχές

Σήμα κινδύνου για την απότομη μείωση του πληθυσμού των υδρόβιων πουλιών στις προστατευόμενες περιοχές της Θεσπρωτίας "εκπέμπει" ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά με αφορμή την διαδικασία την διαδικασία Μεσοχειμωνιάτικης Καταμέτρησης Υδρόβιων Πουλιών. Συγκρίνοντας το σύνολο της καταμετρηθείσας ορνιθοπανίδας κατά τη διετία 2018-2019 προέκυψε μια μείωση της...
τάξεως περίπου του 40% όσον αφορά στους πληθυσμούς του Δέλτα Καλαμά και 35% για το Δέλτα Αχέροντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος δεν παρατηρήθηκε πουθενά η βαλτόπαπια (Aythya nyroca) στο Δέλτα Καλαμά, ένα παγκόσμια απειλούμενο προστατευόμενο είδος που πλήττεται από το παράνομο κυνήγι και την καταστροφή των βιοτόπων του. Επειδή ο πληθυσμός τέτοιων απειλούμενων ειδών είναι πάρα πολύ μικρός εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τη θήρευσή του είναι σοβαρές. Αναλυτικότερα, παρατηρώντας συγκριτικά τις πιο αντιπροσωπευτικές ομάδες ορνιθοπανίδας που παρουσιάζουν και τους πιο μεγάλους αριθμούς ατόμων, είναι φανερό ότι η μεγαλύτερη μείωση αφορά στα χηνόμορφα και ειδικότερα στα θηρεύσιμα είδη (π.χ. πρασινοκέφαλη πάπια, σφυριχτάρι, κιρκίρι κλπ.) αλλά και στη τάξη των γερανόμορφων (π.χ. Φαλαρίδες).Ωστόσο, στην περίπτωση του Έλους Καλοδικίου παρατηρείται μία αύξηση κατά 60% που δεν οφείλεται σε αύξηση των χηνόμορφων αλλά σε μια αξιοσημείωτη αύξηση των λαγγόνων (Phalacrocorax carbo) που εμφανίζονται μαζί με κορμοράνους, για πρώτη χρονιά σε αυτή τη περιοχή. Συνολικά από τον Φορέα έγινε καταμέτρηση περίπου 40 ειδών ορνιθοπανίδας. Την ίδια μέρα καταμετρήθηκαν σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης 15.462 (ατ.) υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών σημαντικά λιγότερα από τα 22.287 πτηνά που καταγράφηκαν στην περσινή καταμέτρηση.